Το υπερηχογράφημα είναι μια από τις πιο σημαντικές απεικονιστικές εξετάσεις, καθώς αποτελεί μια απλή στη διεξαγωγή της, ασφαλή, ακριβή και αξιόπιστη μέθοδο με υψηλή διαγνωστική δυνατότητα. Η διαγνωστική αυτή εξέταση χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας προκειμένου να προσφέρει ορατότητα στο εσωτερικό των οργάνων, διευκολύνοντας τη διάγνωση πλήθους παθήσεων. Τα υπερηχογραφήματα ενηλίκων δεν περιλαμβάνουν ακτινοβολία οπότε μπορούν να πραγματοποιηθούν αρκετές φορές χωρίς κάποιον κίνδυνο.

Τα υπερηχογραφήματα ενηλίκων χρησιμοποιούνται  για την εξέταση εσωτερικών οργάνων όπως το ήπαρ και τα νεφρά, το πάγκρεας, ο θυρεοειδής αδένας, οι όρχεις, η μήτρα,  οι ωοθήκες και λοιπά, αλλά και να βοηθήσουν στη διενέργεια ορισμένων τύπων βιοψίας.

Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού που υπάρχει στο πολυιατρείο μας καταγράφεται ο τρόπος που τα ηχητικά κύματα περνούν από το σώμα επιτρέποντας την επισκόπηση διαφόρων οργάνων, αλλά και την εύρεση όγκων, όζων, κύστεων και λίθων σε διάφορα σημεία του σώματος. Τα υπερηχογραφήματα ενηλίκων διευκολύνουν τη λεπτομερή απεικόνιση και των μικρότερων δομών του ανθρώπινου σώματος, αυξάνοντας τη διαγνωστική εμβέλεια.

Οι πιο κοινές χρήσεις του υπερηχογραφήματος είναι:

  • Υπερηχογράφημα κοιλιακής χώρας για την ανίχνευση τυχόν λίθων στη χοληδόχο κύστη ή τα νεφρά και γενικότερα για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας και την ύπαρξη παθολογικών καταστάσεων σε ήπαρ, νεφρά, πάγκρεας και σπλήνα, ουρητήρων και προστάτη αδένα.
  • Υπερηχογράφημα μαστού για την ανίχνευση ή αναζήτηση ύποπτων ευρημάτων όπως όγκων.
  • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς αδένα και παραθυρεοειδών για την ανίχνευση παθήσεων του θυρεοειδούς.
  • Υπερηχογράφημα τραχήλου.
  • Υπερηχογράφημα των έσω γεννητικών οργάνων για την απεικόνιση της μήτρας και των ωοθηκών. Χρησιμοποιείται για τη διάγνωση παθήσεων όπως κύστεις ή αιτίες αιμορραγίας και πόνου.
  • Υπερηχογράφημα οσχέου, όρχεων για τον ανδρικό πληθυσμό.
  • Υπερηχογράφημα μαλακών μορίων.
  • Υπερηχογράφημα μυοσκελετικού συστήματος και αρθρώσεων, για την ανίχνευση και διάγνωση παθήσεων που σχετίζονται με τους τένοντες , τους μύες , τους συνδέσμους , τα νεύρα αλλά και τις περιφερικές αρθρώσεις.
  • Υπερηχογράφημα σιελογόνων αδένων.