Η ακτινογραφία αποτελεί τη βασική απεικονιστική εξέταση για τη διάγνωση ή τον έλεγχο ποικίλων προβλημάτων υγείας. Οι παραδοσιακές ακτινογραφίες πραγματοποιούνται με τη χρήση φιλμ για τη λήψη εικόνων των εσωτερικών δομών του σώματος. Με την ευρεία διάδοση της τεχνολογίας υπολογιστών, η ψηφιακή ακτινογραφία έχει γίνει μια πολύ πιο αποτελεσματική, οικονομικά αποδοτική και ακόμη πιο ασφαλής μέθοδος διάγνωσης ενός μεγάλου εύρους παθήσεων.

Αυτή η τεχνική χρησιμοποιεί πλάκες ευαίσθητες στις ακτίνες Χ για τη λήψη εικόνων στο εσωτερικό του ανθρώπινου οργανισμού, οι οποίες μεταφέρονται αμέσως σε υπολογιστή χωρίς τη χρήση κάποιου αποθηκευτικού μέσου. Αυτό καταργεί την πιθανότητα τεχνικών λαθών και την ανάγκη επανάληψης της εξέτασης. Τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ακρίβεια και υψηλή ποιότητα εικόνας, γεγονός που εξασφαλίζει την εγκυρότητα της απεικόνισης και την ακρίβεια της μετέπειτα διάγνωσης.

Η ποιότητα της εικόνας της ακτινογραφίας είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας, ώστε να πραγματοποιηθεί μια έγκυρη διάγνωση. Επίσης, η ψηφιακή τεχνολογία παρέχει τη δυνατότητα αλλαγής του μεγέθους της εικόνας, ώστε να μεγεθυνθούν δύσκολα ορατά πιθανά προβλήματα χωρίς να παραμορφωθεί ή να υποβαθμιστεί η ποιότητα. Κατά συνέπεια, παρέχει τη δυνατότητα ανίχνευσης σημαντικών για τη διάγνωση λεπτομερειών. Η πρόσβαση των θεραπόντων ιατρών στα δεδομένα της εξέτασης είναι εξαιρετικά εύκολη, καθώς μπορεί να πραγματοποιηθεί και εξ αποστάσεως με μόνη προϋπόθεση τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Το κόστος της εξέτασης επίσης είναι σημαντικά πιο χαμηλό σε σχέση με την παραδοσιακή ακτινογραφία.

Παράλληλα, με την ψηφιακή ακτινογραφία παρατηρείται σημαντική μείωση τόσο του χρόνου έκθεσης του εξεταζόμενου στην ακτινοβολία όσο και της δόσης που χορηγείται. Έτσι, αποτελεί ιδανική διαγνωστική εξέταση για άτομα νεαρής ηλικίας, καθώς δεν υποβάλλονται σε υψηλές δόσεις ακτινοβολίας. Η εξέταση είναι απλή και γρήγορη, χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες.

Η ψηφιακή ακτινογραφία ενδείκνυται για τη διάγνωση ενός μεγάλου εύρους παθήσεων, όπως κατάγματα, οστεοπόρωση, αρθρίτιδα, λοιμώξεις, καρκίνος των οστών, πεπτικά προβλήματα ή φθορά των δοντιών. Ταυτόχρονα, ιατρικές καταστάσεις όπως παθήσεις ή λοιμώξεις των πνευμόνων όπως πνευμονία ή πνευμοθώρακας απεικονίζονται με ευκολία με τη συγκεκριμένη εξέταση. Στην κλινική μας όλες οι εξετάσεις διενεργούνται υπό την εποπτεία του Γεώργιου Δασκαλογιαννάκη που κατέχει την ειδικότητα της Ακτινοδιαγνωστικής.