Εξετάσεις Μοριακής Βιολογίας

Οι αιματολογικές εξετάσεις μοριακής βιολογίας διενεργούνται με στόχο την διερεύνηση γονιδιακών – κληρονομικών παραγόντων και ασθενειών, που απαιτούν αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας. Οι εξετάσεις μοριακής βιολογίας δεν συγκαταλέγονται στο γενικό check – up εξετάσεων, που επαναλαμβάνονται σε τακτική βάση, καθώς ο στόχος τους είναι ο εντοπισμός ασθενειών και η θεραπεία τους.

Στις αιματολογικές εξετάσεις μοριακής βιολογίας συγκαταλέγονται:

  • Η ανάλυση του γενομικού DNA.
  • Ο έλεγχος για χρωμοσωμικές ανωμαλίες, γνωστός ως καρυότυπος.
  • Ο έλεγχος για μοριακό καρυότυπο, που αφορά την προγεννητική διάγνωση χρωμοσωμικών ανωμαλιών.
  • Ο προγεννητικός έλεγχος χρωμοσωμικών ανωμαλιών, ο οποίος σχετίζεται με τις ανωμαλίες που παρατηρούνται στα χρωμοσώματα και μπορεί να οδηγήσει σε σύνδρομο Down.
  • Ο μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος, για την ανίχνευση συγκεκριμένων γενετικών συνδρόμων, προσφέροντας μεγάλη αξιοπιστία.
  • Οι ιολογικές – μικροβιολογικές αναλύσεις DNA, που αφορούν ιούς και ενδοκυτταρικά παράσιτα, όπως ο ιός των κονδυλωμάτων, η λοίμωξη CMV, τα χλαμύδια και τα μικροβιοσώματα. Αυτά τα παράσιτα μπορούν να επηρεάσουν την αναπαραγωγική διαδικασία και να δημιουργήσουν επιπλοκές.
  • Ο έλεγχος για γονιδιακή καρκινική προδιάθεση.
  • Το τεστ DNA για τον έλεγχο συγγένειας.
  • Ο μοριακός έλεγχος PCR για τον εντοπισμό του ιού Covid – 19.

Οι εξετάσεις μοριακής βιολογίας είναι πολύ σημαντικές για τον εντοπισμό φορέων, που μπορούν να μεταδώσουν ασθένειες στους απογόνους τους, μειώνοντας έτσι το ποσοστό εμφάνισή τους, συντελώντας παράλληλα στην θεραπέια τους. Αυτές οι εξετάσεις λοιπόν, εφόσον είναι πολύ συγκεκριμένες, διενεργούνται μόνο με σύσταση εξειδικευμένου ιατρού , σε συνεργασία πάντα με το κατάλληλο γενετικό εργαστήριο. Στην κλινική μας η κατάρτιση και πολυετής εμπειρία του προσωπικού μας μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχημένη και έγκυρη διάγνωση.