Η παρακέντηση και βιοψία με λεπτή βελόνα (FNA) είναι μια απλή και ασφαλής διαδικασία. Τυπικά, η βιοψία εκτελείται υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση για να διασφαλιστεί η ακριβής τοποθέτηση της βελόνας εντός της περιοχής εξέτασης. Αποτελεί την πιο διαδεδομένη μέθοδο για τη διάγνωση καρκινικών βλαβών στην περιοχή του θυρεοειδούς αδένα, αλλά και των μαστών. Οι παρακεντήσεις θυρεοειδούς και μαστών βοηθούν σημαντικά στην ογκολογική διάγνωση και τη μετέπειτα διαμόρφωση του θεραπευτικού σχεδίου αντιμετώπισης.

Η παρακέντηση με λεπτή βελόνα (FNA) είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιεί μια λεπτή βελόνα για να αφαιρέσει κύτταρα από ένα οζίδιο στον θυρεοειδή αδένα. Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι μη φυσιολογικές αναπτύξεις ιστού ή υγρού που μπορεί να είναι κακοήθεις ή όχι. Μετά τη διαδικασία της παρακέντησης, τα κύτταρα που αφαιρέθηκαν ελέγχονται μέσω βιοψίας για να διαπιστωθεί εάν είναι κακοήθη ή όχι.

Οι παρακεντήσεις χρησιμοποιούνται εκτός από την περιοχή του θυρεοειδούς και για τη διάγνωση παθήσεων του μαστού, όπως ο καρκίνος. Κατά τη διάρκεια της παρακέντησης με λεπτή βελόνα στην περιοχή του μαστού, μια μικρή ποσότητα ιστού ή υγρού από το μαστό αφαιρείται από μια ύποπτη περιοχή με μια λεπτή βελόνα και ελέγχεται για καρκινικά κύτταρα. Αυτός ο τύπος βιοψίας είναι μερικές φορές μια επιλογή εάν άλλες εξετάσεις δείξουν ότι υπάρχει υποψία για καρκίνο του μαστού.

Η συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιείται πιο συχνά εάν το ύποπτο εύρημα είναι πιθανό να είναι μια κύστη, δηλαδή μια κοιλότητα που περιέχει υγρό. Με την αφαίρεση του υγρού στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ο ασθενής ανακουφίζεται από τον πόνο που προκαλεί η κύστη. Παράλληλα, χρησιμεύει στην περίπτωση που δεν είναι ξεκάθαρο εάν σε μια απεικονιστική εξέταση το ύποπτο εύρημα πρόκειται για μια κύστη ή μια συμπαγής μάζα.

Στις παρακεντήσεις θυρεοειδούς και μαστών αρχικά καθαρίζεται η περιοχή με αντισηπτικό, κι έπειτα μπορεί να εφαρμοστεί τοπικό αναισθητικό. Έπειτα, τοποθετείται η βελόνα για τη συλλογή κυττάρων, τα οποία έπειτα αποστέλλονται για ιστολογική εξέταση. Το μέγεθος της βελόνας είναι μικρότερο από αυτό που χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία λήψης αίματος. Μόλις η εντοπιστεί το κατάλληλο σημείο για την εισαγωγή της βελόνας, γίνεται η τοποθέτηση για τη συλλογή ιστού ή και υγρού. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί μερικές φορές. Μόλις ολοκληρωθεί η παρακέντηση, η περιοχή καλύπτεται με έναν αποστειρωμένο επίδεσμο ή γάζα. Στο πολυιατρείο μας τηρούνται όλοι οι υγειονομικοί κανόνες και το προσωπικό είναι πλήρως καταρτισμένο με μακρά εμπειρία στον χώρο.