Μικροβιολογικό Τμήμα

Αιματολογικό

Μικροβιολογικό Τμήμα

Βιοχημικό

Μικροβιολογικό Τμήμα

Ανοσολογικό

Μικροβιολογικό Τμήμα

Ιολογικό

Μικροβιολογικό Τμήμα

Ορμονολογικό

Μικροβιολογικό Τμήμα

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας