βιοχημικές εξετάσεις

Βιοχημικές είναι οι εξετάσεις που διεξάγονται με στόχο την ανίχνευση δυσλειτουργιών των οργάνων και τον προσδιορισμό συγκεκριμένων ουσιών στο αίμα, είτε οργανικών είτε ανόργανων, που υποδηλώνουν την ύπαρξη ορισμένων ασθενειών. Μέσα δηλαδή από αυτή την μέτρηση, διευκολύνεται η διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη και της αρτηριοσκλήρυνσης, ενώ παράλληλα ελέγχεται η λειτουργία των νεφρών και του ήπατος.

Ο όρος βιοχημικές εξετάσεις προκύπτει από τις βιοχημικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των παρακάτω ουσιών:

 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατίνη
 • Χοληστερόλη
 • Τριγλυκερίδια
 • Λευκώματα ή πρωτεΐνες
 • Τρανασαμινάσες
 • Αλκαλική φωσφατάση
 • γ – Γλουταμική τρανσφεράση
 • Χολερυθρίνη
 • Γαλακτική αφυδρογονάση
 • Κρεατινική κινάση
 • Ολική χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • Ολικά λιπίδια
 • Αμυλάση
 • Λιπάση
 • Διάφορα ιόντα όπως σίδηρος, ασβέστιο, κάλλιο και νάτριο

Οι βιοχημικές εξετάσεις επομένως, μπορούν να ανιχνεύσουν δυσλειτουργίες των οργάνων του οργανισμού και μεταβολικές διαταραχές, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν, είτε με αλλαγή της διατροφής είτε με φαρμακευτική αγωγή. Γι’ αυτόν το λόγο, το βιοχημικό check – up δεν πρέπει να παραλείπεται και οφείλει να διενεργείται έπειτα από σύσταση του κατάλληλου ιατρού. Στο πολυιατρείο μας στο Μαρούσι παρέχουμε υπηρεσίες βιοχημικής ανάλυσης με ακρίβεια και εγκυρότητα.