εξετάσεις αίματος

Οι εξετάσεις αίματος αποτελούν ένα ζήτημα μείζονος σημασίας, καθώς το αίμα κυκλοφορεί σε όλο το σώμα. Μέσω αυτού παρέχεται οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά σε όλον τον οργανισμό, ενώ παράλληλα συντελεί στην αποβολή ουσιών που δεν έιναι πλέον χρήσιμες σε αυτόν. Λόγω δηλαδή του γεγονότος ότι το κυκλοφοριακό σύστημα επηρεάζει και επηρεάζεται από παθολογικές καταστάσεις, οι εξετάσεις αίματος είναι αυτές που πρέπει να διενεργούνται πιο τακτικά από οποιαδήποτε μικροβιολογική εξέταση.

Στις κυριότερες αιματολογικές εξετάσεις συγκαταλέγονται:

  • Οι γενικές εξετάσεις αίματος, που παρέχουν πληροφορίες για τα κύτταρα στο αίμα ενός ατόμου. Με αυτές γίνεται εμφανής ο αριθμός των λευκών και ερυθρών αιμοσφαιρίων, των αιμοπεταλίων, η συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης και του αιματικρίτη στο αίμα.
  • Επίπεδα βιταμίνης Β12, που υποδεικνύουν την πάθηση της μεγαλοβλαστικής αναιμίας. Αυτή προκύπτει από την κακή απορρόφηση της βιταμίνης Β12, καθώς τα παραγόμενα στομαχικά υγρά δεν επαρκούν για την τέλεση αυτής της διαδικασίας. Η έλλειψη βιταμίνης Β12 μπορεί να προκαλέσει μούδιασμα στα χέρια και στα πόδια, αδυναμία και απώλεια ισορροπίας.
  • Επίπεδα φερριτίνης, που αφορούν την αποθήκευση και απελευθέρωση του σιδήρου στο σώμα με ελεγχόμενο τρόπο. Τόσο τα υψηλά όσο και τα χαμηλά επίπεδα φεριτίνης στο αίμα μπορούν να προκαλέσουν επιπλοκές στην φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού.
  • Επίπεδα σιδήρου, ο οποίος μεταφέρει το οξυγόνο σε όλον τον οργανισμό και βοηθά στην αποβολή του διοξειδίου του άνθρακα.
  • Επίπεδα φυλλικού οξέως Β9, που αφορούν τον έλεγχο της φυσιολογικής λειτουργίας των ερυθρών και των λευκών αιμοσφαιρίων.
  • Οροαντίδραση Wright Coombs, που εξετάζει την ύπαρξη αντισωμάτων έναντι της βρουκέλλωσης, μιας νόσου που μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο.
  • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, για τον έλεγχο της ποσότητας της αιμοσφαιρίνης που υπάρχει στο αίμα, αλλά και τον προσδιορισμό των μη φυσιολογικών τύπων της.
  • Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων, για την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο δραστηριοποιούνται σε περιπτώσεις λοιμώξεων, φλεγμονώδων καταστάσεων, αυτοάνοσων νοσημάτων και ανωμαλιών του αίματος, που υποδεικνύουν την ύπαρξη κάποιας πάθησης.
  • Χρόνος ροής – πήξεως αίματος, για την ανίχνευση ανεπαρκειών που αφορούν την πήξη του αίματος και την παρακολούθηση συναφών ασθενιών.

Οι παραπάνω εξετάσεις αίματος είναι απαραίτητες για τον ποιοτικό έλεγχο της υγείας του ασθενή, μειώνοντας την νοσηρότητα και την θνησιμότητά του. Μέσω των αιματολογικών εξετάσεων μπορούν να αναχθούν σημαντικότατες πληροφορίες και να προληφθούν καταστάσεις που μελλοντικά μπορεί να μην είναι εύκολα αναστρέψιμες. Το αιματολογικό check – up πρέπει διενεργείται 1 -2 φορές το χρόνο, πάντοτε υπό την επίβλεψη του κατάλληλου ιατρού. Στο διαγνωστικό μας κέντρο στο Μαρούσι αναλαμβάνουμε την διεξαγωγή όλου του εύρους των εξετάσεων που είναι απαραίτητες για την διασφάλιση της υγείας των ασθενών.