Ο προγεννητικός έλεγχος αποτελεί ένα ζήτημα υψίστης σημασίας, διότι τα αποτελέσματά του είναι καθοριστικά για την εξέλιξη και πορεία της κύησης. Λόγω του γεγονότος ότι πολλές ασθένειες μεταφέρονται από την μητέρα στο έμβρυο, πρέπει σε πρωταρχικό στάδιο να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας της μελλοντικής μητέρας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με την τέλεση ορισμένων μικροβιολογικών εξετάσεων, οι οποίες μπορούν να διεξαχθούν ακόμη και πριν την διαδικασία σύλληψης, με στόχο την πρόληψη.

Προγενντικός έλεγχος – Οι αιματολογικές επομένως εξετάσεις που απαιτούνται είναι:

 • Γενική εξέταση αίματος.
 • Εξέταση για την ανίχνευση της ομάδας αίματος στην οποία ανήκει η μέλλουσα μητέρα.
 • Τα επίπεδα σακχάρου του αίματος.
 • Τα επίπεδα ουρίας και κρεατίνης.
 • Τα επίπεδα ηλεκροφόρησης της αιμοσφαιρίνης, που ελέγχουν την ποσότητα της αιμοσφαιρίνης στο αίμα και τον εντοπισμό των μη φυσιολογικών τύπων της.
 • Έλεγχος για Ηπατίτιαδα τύπου B και C.
 • Έλεγχος για τον ιό του AIDS (HIV).
 • Έλεγχος αντισωμάτων για τον ιό της Ερυθράς.
 • Έλεγχος αντισωμάτων για τον ιό της Ανεμευλογιάς.
 • Έλεγχος αντισωμάτων ένταντι του Τοξοπλάσματος.
 • Έλεγχος αντισωμάτων για τον ιό του Κυτταρομεγαλοϊού.
 • Έλεγχος για την ύπαρξη του βακτηρίου Λιστέρια.
 • Έλεγχος για την ορμόνη του Θυροειδούς.
 • Έλεγχος για την ύπαρξη του βακτηρίου της Σύφιλης.
 • Έλεγχος για την ύπαρξη Ινοκυστικής Νόσου, η οποία σχετίζεται με γονιδιακές μεταλλάξεις.
 • Γενική εξέταση ούρων.

Πέραν όμως των παραπάνω μικροβιολογικών – αιματολογικών εξετάσεων, η μέλλουσα μητέρα πρέπει να προβεί και σε πλήθος γυναικολογικών εξετάσεων, όπως είναι το τεστ – ΠΑΠ και η καλλιέργεια κολπικών υγρών για τον εντοπισμό παθογενειών. Επίσης, τα υπερηχογραφήματα κύησης και τα επεμβατικά διαγνωστικά τεστ καθίστανται υποχεωτικά κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, ώστε επιβεβαιωθεί η καλή υγεία του εμβρύου και η ομαλή του ανάπτυξη.

Τα αποτελέσματα των προγεννητικών ελέγχων μπορούν πλέον και παρέχουν πληροφορίες υψηλής ακριβείας, καθιστώντας την κύηση πιο ασφαλή, τόσο για την μητέρα όσο και για το μωρό. Ωστόσο, ανάλογα με την ηλικία της κάθε γυναίκας και το ιατρικό της ιστορικό, το είδος και το πλήθος των εξετάσεων μπορεί να ποικίλει, προσαρμοσμένο πάντα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιστατικού. Οι τακτικές επομένως επισκέψεις στον γιατρό και η τήρηση των συμβουλών του δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραλείπονται. Στο Πολυιατρείο μας διενεργούνται όλες οι πραραπάνω εξετάσεις, ο προγεννητικός ελέγχος,  από το προσωπικό μας που είναι άρτια καταρτισμένο με μακρά εμπειρία στον χώρο.